Phong Thủy Ứng Dụng Nâng Cao – Học Phí: 3.981.000 VNĐ

Phong Thủy Ứng Dụng Nâng Cao – Học Phí: 3.981.000 VNĐ Từ chuyên gia Huỳnh Kim Tuyến

3.981.000 

  • 6 Buổi Học (mỗi buổi 180 phút) - Ngày 20.21.22- 27.28.29/04/2022
  • 6 chương học
  • Hơn 100 học viên đã đăng ký
  • Qua Zoom trên máy tính / điện thoại